Contacta'ns gratuïtament al 900 899 199

Bases legals campanya usuari per usuari

 1. La participació en la campanya estarà oberta des del 12/05/22 fins al 31/08/22.
 2. La campanya consisteix que els usuaris recomanin Soomfibra als seus amics i aconseguiran per a cada amic que portin un descompte de 25€ IVA inclòs per a tots dos en una factura de telecomunicacions.
 3. Per participar en la campanya, l’usuari existent haurà de fer-ho a través de la landing específica per la campanya o a través dels canals de comunicació de Soom fibra www.soomfibra.cat o 900 889 199) i facilitar les dades que es requereixen al formulari de la landing abans esmentada o facilitar les dades de l’amic o usuari a través dels nostres canals. S’aplicaran vint-i-cinc Euros (25€ IVA inclòs) de descompte a l’usuari i a l’amic.
 4. El/La participant haurà de ser major de 18 anys.
 5. Per poder participar en la campanya, l’usuari existent ens ha de facilitar nom i telèfon dels amics/amigues i/o viceversa, per tal de poder-nos posar en contacte amb ell/a.
 6. Per poder gaudir d’aquest descompte, l’usuari existent ha de tenir mínim la fibra òptica contractada a Soomfibra. No s’aplicarà a usuaris que hagin tingut incidències en el pagament de les quotes durant els últims 6 mesos.
 7. Per poder gaudir d’aquest descompte, l’amic haurà de contractar mínim la fibra òptica.
 8. Només es podrà recomanar al mateix amic/amiga una sola vegada. Si un amic/amiga surt recomanat/nada dues vegades, valdrà la primera, no es podrà recomanar dues vegades la mateixa persona.
 9. El descompte és intransferible i no podrà ser bescanviat per diners en efectiu o un altre producte.
 10. El descompte dels 25€ (IVA inclòs) s’aplicarà al cap de 3 mesos des de l’activació de la fibra òptica de l’amic.
 11. Cada usuari existent pot portar fins a 5 amics. El descompte s’aplicarà com a màxim una vegada al mes, és a dir, si un usuari porta 5 amics, els quals es donen d’alta amb els serveis mínims exigits, se li podrà aplicar el descompte de 25€ (IVA inclòs) cada mes durant 5 mesos. Si l’usuari es dona de baixa abans d’aplicar tots els descomptes, no s’aplicaran els restants.
 12. Només s’aplicarà el descompte sobre mesos sencers, és a dir, si un usuari es dona de baixa el dia 15, no se li podrà aplicar el descompte. Si es dóna de baixa en finalitzar el mes, sí que se li aplicarà.
 13. El descompte consisteix en: 25€ de descompte, amb l’IVA inclòs, per l’usuari existent i l’amic.
 14. La campanya està organitzada per Centre integral de telecomunicacions i tecnologies de Catalunya s.l, B64704091, c/ Sant Antoni Abad 5, 08242, MANRESA, info@soomfibra.cat.
 15.  Centre integral de telecomunicacions i tecnologies de Catalunya s.l, es reserva el dret de suspendre la campanya.
 16. La participació d’aquesta promoció implica l’acceptació de les bases de la campanya. Aquestes bases estan a disposició dels participants.
 17. Els treballadors de SOOMfibra no podran participar en la campanya.
 18. Tota informació personal facilitada, de forma voluntària, serà incorporada a la base de dades de Soomfibra. Tens el dret a accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-te a aquesta informació. El responsable de la base de dades és Centre integral de telecomunicacions i tecnologies de Catalunya s.l, B64704091, c/ Sant Antoni Abad 5, 08242 MANRESA, info@soomfibra.cat.
 19. Participació vàlida a nivell de la comarca del Bages.