Contacta'ns gratuïtament al 900 899 199

Bases Legals: un mes de fibra òptica gratuït

BASES LEGALS SOBRE LA PROMOCIÓ “UN MES DE FIBRA ÒPTICA GRATUÏT”

Última actualització: abril de 2021

1. DADES DE L’EMPRESA

CITTEC, S.L, Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L amb adreça social a C/Rubió i Ors, 16, Manresa, 08240, Barcelona, Catalunya amb CIF B64704091 i propietari de la marca SOOMFIBRA (d’ara endavant, Soomfibra), organitza la promoció indicada a continuació (d’ara endavant promoció) d’acord amb les condicions que es descriuen a continuació en aquestes bases legals.

2. PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA PROMOCIÓ

La vigència del val de descompte “Un mes de fibra òptica gratuït” no compte amb data de caducitat, és a dir, no hi ha data de venciment per aquesta promoció.

3. REQUISITS PER GAUDIR DE LA PROMOCIÓ

Per tal de gaudir de la promoció, cal que la persona que sigui el titular del servei compleixi els següents requisits:
– Ser major d’edat.

– Promoció vàlida per altes noves: Tota persona/client que ja formi part de Soomfibra, queda exclosa de poder gaudir del val de descompte associat a la present promoció.

– Estar en possessió del “Val descompte” dipositat a la bústia del teu domicili. No seràn vàlids fotografíes, es necessari fer arribar el “Val descompte”, de forma presencial, a qualsevol dels punts de venda de Soomfibra.

4. SERVEIS QUE OFEREIX LA PROMOCIÓ

La present promoció, oferta per part de Soomfibra, ofereix el següents serveis:

1 mensualitat de fibra òptica gratuït. En dita promoció no entra la telefonia mòbil.

Com funciona el descompte segons les tarifes:

  • Pack Soom 300: 34,95€ – Soomfibra regala la primera mensualitat completa
  • Pack Soom Extrema: 39,95€ – Soomfibra regala la primera quota completa
  • Packs amb fibra òptica + telefonía fixa + telefonía mòbil – Soomfibra només descompta l’import de la fibra òptica
  • Tarifes compartides de fibra òptica + telefonía fixa + telefonía mòbil – Soomfibra només descompta l’import de la fibra òptica

5. PERMANÈNCIA

La permanència lligada a la promoció, establerta per Soomfibra, es la següent:

  • 3 mesos – La permanència comença en el moment de l’activació total del servei.

*El temps de permanència comença el mes posterior de  la contractació del servei.

6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT

Amb la promoció descrita, el client accepta les següents bases i responsabilitats:

  1. Amb la present clàusula, el client accepta les Bases Legals de la promoció de “Un mes de fibra òptica gratuït” de Soomfibra (CITTEC, S.L)
  2. Soomfibra es reserva el dret a excloure de la participació de la promoció a tots aquells participants, què, estimin que no estan complint amb les condicions de participació de la promoció incloses en aquestes bases. L’exclusió del participant comporta la pèrdua de tots els drets de gaudir de la promoció.
  3. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a no gaudir de la promoció.
  4. Soomfibra (CITTEC, S.L) queda eximit de qualsevol responsabilitat.

 

7. LLEI APLICABLE / CONTROVÈRSIA

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola, qualsevol reclamació relacionada amb la promoció ha d’enviar-se per escrit a CITTEC, S.L a la següent direcció: C/Rubió i Ors, 16, Manresa, 08240, Departament de Màrqueting de CITTEC, S.L. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Bases i en l’absència d’un acord amistós, tot estarà subjectat als Tribunals de la Ciutat de Manresa.