BASES LEGALS: PROMOCIÓ NADAL 2020

CLÀUSULA 1: DADES DE L’EMPRESA

CITTEC, S.L, Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L amb adreça social a C/Rubió i Ors, 16, Manresa, 08240, Barcelona, Catalunya amb CIF B64704091 i propietari de la marca SoomFibra (d’ara en edavant, Soomfibra), organitza la promoció indicada a continuació (d’ara en endavant, promoció) d’acord amb les condicions que es descriuen a continuació en aquestes bases legals.

CLÀUSULA 2: PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA PROMOCIÓ

La vigència de la promoció descrita a continuació i que porta per nom “Nadal 2020”, és la següent:

INICI DE LA PROMOCIÓ: 15/12/2020

FINALITZACIÓ DE LA PROMOCIÓ: 06/01/2020

DURACIÓ DE LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ: 23 dies

*Qualsevol sol·licitud rebuda abans o després dels dies esmentats, queda exclosa de la promoció.

CLÀUSULA 3: REQUISITS PER GAUDIR DE LA PROMOCIÓ

Per tal de gaudir de la promoció del Black Friday, cal que la persona que sigui el titular del servei compleixi els següents requisits:

Ser major d’edat

Promoció vàlida per altes noves: 

– ALTES NOVES: Tot client que es dongui d’alta durant el període establert en la clàusula anterior, tindrà de regal 100GB de dades mòbils per cadascuna de les línies de mòbil que dingui d’alta.

– CLIENTS DE SOOMFIBRA: Poden gaudir de la promoció per totes les línies mòbils que tinguin associades al Pack o de forma individual per només 2€/mes.

CLÀUSULA 4: SERVEIS INCLOSES EN LA PROMOCIÓ

La promoció del Nadal 2020, ofereix el següents serveis:

  • 100GB de dades mòbils de regal per tots els clients que es donguin d’alta durant el període establert en la clàusula 2. Gaudiran de 100GB cadascuna de les línies que es donguin d’alta.
  • Tot client que ja formi part de la comunitat de Soomfibra, pot gaudir de la promoció per només 2€/mes addicionals per cada línia mòbil.

*Aquesta promoció no està diponible per les tarifes compartides. Únicament es pot gaudir de la promoció si la cobertura mòbil és Movistar.

CLÀUSULA 5: PERMANÈNCIA

La permanència lligada a la promoció de Nadal 2020 establerta per Soomfibra es la següent:

  • Altes noves: 3 mesos – La permanència comença en el moment d’activació total dels serveis.
  • Clients de Soomfibra: No s’estableix cap tipus de permanència.

CLÀUSULA 6: ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT

Amb la promoció descrita, el client accepta les següents bases i responsabilitats:

  • Amb la present clàusula, el client accepta les Bases Legals de la promoció del Black Friday de 2020 de Soomfibra (CITTEC,S.L)
  • Soomfibra es reserva el dret d’excloure de la participació de la promoció a tots aquells participants, què estimi que no estan complint amb les condicions de participació de la promosió descrites en aquestes Bases. L’exclusió del participant comporta la pèrdua de tots els drets de gaudir de la promoció.
  • Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a no gaudir de la promoció.
  • Soomfibra (CITTEC, S.L) queda exclosa de qualsevol responsabilitat.

CLÀUSULA 7: LLEI APLICABLE – CONTROVÈRSIA

Aquest document on descriu les Bases Legals de la promoció de Black Friday 2020 estan subjectes a la legislació espanyola, qualsevol reclamació relacionada amb la promoció ha d’enviar-se per escrit a CITTEC, S.L a la següent adreça: C/Rubí i Ors, 16, Manresa, 08240, Departament de Màrqueting de CITTEC, S.L.

En cas de controvèrsia en l’aplicació o intrpretació d’aquestes Bases Legals i en l’absència d’un acord amistòs, tot estarà subjectat als Tribunals de la ciutat de Manresa.

Call Now Button